Uwitwa UWASE Marie Pierre yasabye guhindura amazina mu buryo bwemewe n’amategeko izina “Jean Pierre” akayasimbuza izina “Nina” mu mazina asanzwe yitwa bityo amazina ye akaba UWASE Nina mu bitabo by’irangamimerere.
Impamvu atanga zituma asaba guhindura amazina akaba ari uko ari izina rimutera ipfunwe.
Ingingo z’ingenzi yashingiyeho asaba inzego zibishinzwe guhindura amazina zikaba ziri hano hasi:

The Express News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here