Uwitwa NZAMUKURIZAHE Speciose mwene NSENGIYUMVA Dawidi na SABAGIRIRWA Felecita , utuye mu Mudugudu wa Kamugaru || Akagari ka Bunyogombe , umurenge wa Ruhango , Akarere ka Ruhango mu Ntara y’amajyepfo uboneka kuri Telephone 07846134336

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina NZAMUKURIZAHE , izina NZAMUKURIZAHE asanganywe akarisimbuza NZAYINAMBAHO akitwa NZAYINAMBAHO Speciose

Impamvu atanga ni uko izina NZAMUKURIZAHE rimutera ipfunwe mu bandi .

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina NZAMUKURIZAHE , izina NZAYINAMBAHO mu mazina asanganwe NZAMUKURIZAHE Speciose bityo akitwa NZAYINAMBAHO Speciose mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

The Express News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here